12 జన, 2013

రాళ్ళపల్లి అనంత కృష్ణశర్మ గారు పుట్టపర్తి వారికి


 రాళ్ళపల్లి అనంత కృష్ణ శర్మ గారు 
పుట్టపర్తి వారికి స్వయానా మేనమామ
ఈ లేఖలో కొన్ని కుటుంబ విషయాలూ 

మంత్రశాస్త్ర విషయాలూ ప్రస్తావనకు రావటం  వి శేషం

Raallapalli Lekha by Anu Radha

కామెంట్‌లు లేవు :

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి